Słoneczne przedszkole

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej 18 grudnia 2020 r. przez Gminę Miasto Augustów.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 6 poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. Do jego głównych zadań należy rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, dostosowanie istniejących przestrzeni placu zabaw i patio do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 225 734,61 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 199 734,61 zł.