Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, Typ 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej i  TYP 9 – Rewitalizacja małej skali oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Typ 4- Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolne

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: