Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Został ogłoszony Nabór wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: TYP 9 – Rewitalizacja małej skali

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: