Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków 30.01.2019r. godz 10