Zakończenie naboru nr 8/2020

W dniu 8 maj 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2020 Ochrona bioróżnorodności i klimatu .
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.