Zakończenie naboru nr 4/2020

W dniu 4 luty 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2020 Rewitalizacja małej skali.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.