Zakończenie naboru nr 2/2020

W dniu 4 luty 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 2/2020 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.