Zakończenie naboru nr 4/2019

Dnia 22 maja 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2019 Rewitalizacja małej skali.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.