Zakończenie naboru nr 3/2019

Dnia 21 maja 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 3/2019 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.