Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 19.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017 na operacje z zakresu Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.