Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.03.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2018 na operacje z zakresu typ 9- Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.