Przesunięcia Walnego Zebrania Członków z 18.09.2020 na 2.10.2020.