FORUM PODLASKICH LGD

W dniach 21-22.09.2020r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się „Podlaskie Forum LGD – wymiana wiedzy i doświadczeń”. Przedstawiciele 12 Podlaskich Lokalnych Grup Działania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z ekspertami wzięli udział w konferencji w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS, jak też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

 W forum brało udział 47 uczestników będących pracownikami biur LGD,  członków Lokalnych Grup Działania z woj. Podlaskiego, jak też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, MRiRW i ARiMR. Budowania kapitału społecznego oraz aktywizacji społeczności lokalnej była tematem przewodnim dwudniowej konferencji.

Zaplanowane w ramach operacji działanie przyczyniło się do wzrostu aktywności i zaangażowania społeczności wiejskiej na Podlasiu, pobudziło chęć do współpracy jak również przyczyniło się do wzmocnienia kapitału społecznego. Dzięki udziale w konferencji podczas której przedstawiciele i pracownicy LGD zdobyli niezbędną wiedzę do właściwej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność , ukierunkowanej na promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przy bezpośrednim i szerokim udziale mieszkańców wsi. Konferencja stworzyła możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy LGD i wzmocnieniu sieci współpracy. Lokalne Grupy Działania przez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przyczyniają się do kreowania rozwoju regionu

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.