KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.
Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest w linku poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19 listopada 2020r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” ul. Nowomiejska 41 , 16-300 Augustów (decyduje data wpływu).