Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu

Pod takim tytułem został dofinansowany projekt złożony przez Augustowskie Placówki Kultury. W jego ramach zaplanowano zakup strojów ludowych i kolędniczych dla Zespołu Tańca Ludowego Bystry oraz wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, podesty sceniczne i dodatki, które pozwolą na organizację koncertów, festynów bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych. Zostanie zakupione również oprogramowanie do nagrywania, miksowania i tworzenia materiałów audio, co pozwoli utrwalać część występów oraz działań przygotowywanych w trakcie zajęć organizowanych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 215 262,03 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 181 186,53 zł.

Projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.