Komunikat dotyczący zmian załączników oraz sposobu składania wniosków naboru nr 19/2018.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  aktualizacją Procedur Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski, uległy zmianie załączniki do naboru wniosków nr 19/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

– Załącznik nr 3 Karta Oceny Wniosków i wyboru operacji

– Załącznik nr 13 Procedury

W związku z powyższym zmianie uległ sposób składania wniosków tj.

wnioski powinny być złożone w trzech egzemplarzach wersji papierowej

Komunikat obowiązuje od 8 listopada 2018r.