Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 19/2018.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 19/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

został wydłużony do

– 26.11.2018 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

27.11.2018 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 30 października 2018r.