Informacja o wynikach Naboru nr 3/2018

Informacja o wynikach Naboru nr 3/2018 z zakresu typu projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

W dniu 23 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 3/2018 z zakresu typu projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.