Zakończenie naboru nr 3/2019

Dnia 21 maja 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 3/2019 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 22.05.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2019 na operacje z zakresu typ 7-  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.