Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego:Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :Typ 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: