Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego: Typ 7 –  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS oraz Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: