Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu,

TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: