Został ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 1 – OZE, TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu  i  TYP 9 – Rewitalizacja małej skali. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: