Zapraszamy do projektu!

Stowarzyszanie Wiejskie „PO DRABINIE”
„Lokalna aktywizacja – zawodowcy”
Zaprasza do projektu osoby, które:
-mieszkają na obszarze gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów.
– chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe w 100% BEZPŁATNIE!
Dzięki projektowi uzyskasz:
– uprawnienia Unijnie operator dron wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
– umiejętności organizowania i zarządzania w branży turystycznej.
Wsparcie w ramach projektu prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doradców, psychologów,
pośredników pracy i wykładowców.
Projekt realizowany będzie od 01.03.2021r. do 06.2022r.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej: