Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników w odniesieniu do okresu ich wdrażania  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej  do 14.12.2018r. na adres biuro@lgd-kanal.augustow.pl z dopiskiem „konsultacje” ze wskazaniem miejsca, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z naniesionymi zmianami w wersji pdf oraz edytowalnej.