Wyjazd studyjny „Lepszy przykład niż wykład”

          W dniach  15 – 18 maja 2018 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wzięło udział w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionego LGD Stolem w Lipuszu na Kaszubach.  Jego celem była wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w zakresie RLKS w województwie pomorskim. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele lokalnej społeczności, tj. przedstawiciele Zarządu, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura oraz mieszkańcy z terenu objętego LSR.

               W Lipuszu grupa spotkała się z przedstawicielami LGD Stolem, zapoznała się z genezą powstania stowarzyszenia oraz realizowanymi projektami, a w trakcie szkolenia zdobyła wiedzę i pomysły do lepszej realizacji LSR. Kolejnym elementem wyjazdu było spotkanie z beneficjentami LGD Stolem, gdzie uczestnicy poznali technikę wypieku chleba, zdobienia tradycyjnych wzorów kultury kaszubskiej. Zwiedzili również Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, Centrum Promocji i Edukacji Regionu w Szymbarku, Kalwarię Wielewską. 

 

               Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Lokalnej Grupy Działania Stolem oraz wszystkim uczestnikom wyjazdu za udział. Mamy nadzieję, że zainspiruje on do podejmowania podobnych działań na naszym obszarze.