Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 1/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 6  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

został wydłużony do

– 04.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

05.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 17 maja 2019 r.