Szkolenie Rady i pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania za nami…

W dniu 15 czerwca  2018r. w sali Augustowskich Placówek Kultury w  Augustowie członkowie Rady oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zostali przeszkoleni z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. Uczestnicy pod czujnym okiem wykładowcy – Pani Agnieszki Bucewicz oraz przedstawiciela Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego – Pani Izabeli Matyszewskiej przyswajali wiedzę dotyczącą procedur dokonywania oceny wniosków do dofinansowania. Po teorii nadszedł czas na praktykę –  w sposób warsztatowy, na podstawie przykładowego wniosku członkowie Rady dokonywali oceny, jednocześnie wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków EFS w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Członkowie Rady podczas przerw mieli czas na wymianę swoich doświadczeń oraz rozmowę dotyczącą funkcjonowania LGD, a także pomysłów na dalsze działania. Szkolenie to nie tylko czas wzmożonej nauki i podnoszenia kwalifikacji jego uczestników, ale też czas spotkania i przedstawienia swoich przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju LGD.