Szkolenie pracowników biura z zasad udzielania doradztwa

Dnia 15 listopada w biurze LGD odbyło się szkolenie dla pracowników biura z zakresu zasad udzielania doradztwa wnioskodawcom.  

W oparciu o umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zawartą z Województwem Podlaskim Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” prowadzi  bezpłatne usługi informacyjne i doradcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pracownicy biura zostali zapoznani między innymi z podstawami metod i technik doradczych, regułami prowadzenia rozmowy, etapami rozmowy doradczej oraz indywidualnym podejściem do beneficjenta. Szkolenie wpłynie na podniesienie jakości usług doradczych.

Niebawem zostaną przeprowadzone otwarte spotkania z mieszkańcami gminy Płaska, gminy Augustowa oraz miasta Augustów, na których przedstawimy podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz funduszami EFS i EFRR.

szkolenie_biura