Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadziło kolejne szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR zgodnie  z Planem Komunikacji ze społecznością lokalną.

            W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów miedzy innymi z zakresu:

  • „Ochrony bioróżnorodności i klimatu”
  • „Projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego”
  • „Projektów z zakresu infrastruktury społecznej”
  • „Projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych”

w dniach 23 marca 2017r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie oraz 24 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zainteresowani beneficjenci uzyskali informacje związane z trybem  i procedurą naborów wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

            Prowadzący Szkolenie omówił podstawowe zasady wypełniania wniosków o wsparcie oraz zagadnienia dotyczące kryteriów wyboru jak też kosztów kwalifikowalnych w/w konkursów.

            Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyjaśniania nurtujących ich wątpliwości związanych z tematyką Szkolenia.

            Jednocześnie zachęcamy państwa do bezpośrednich indywidualnych  konsultacji i doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w biurze LGD ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)  w Augustowie.