Spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów Działań 2.3, 7.1, 7.3 oraz 9.1, dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w systemie SL2014.

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów Działań 2.3, 7.1, 7.3 oraz 9.1, dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w systemie SL2014.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318 w godzinach 8:30 – 15:30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie na realizowany projekt – uczestnikami mogą być wyłącznie osoby uprawnione do obsługi SL2014 w ramach projektu.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą załączonego formularza rejestracji, który należy wysłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Termin zgłaszania się na spotkanie mija 21 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Udział w spotkaniu mogą wziąć osoby, które zarejestrowały się na spotkanie oraz otrzymały potwierdzenie udziału.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 390 lub pod wskazanym adresem mailowym.