Rozpoczęcie procedury oceny wniosków

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 04.02.2021 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 13/2020 na operacje z zakresu typ projektu 3 – bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.