Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 13.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 10/2018 na operacje z zakresu OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • nr 9/2018 na operacje z zakresu Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020