Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 15.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2018 na operacje z zakresu typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego –  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.