Projekty zrealizowane z funduszy EFS

Wnioskodawca: Gmina Augustów

 • Typ i numer działania: Typ 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 • Tytuł projektu: Małymi krokami w przyszłość
 • Wartość dofinansowania: 68 137,47 PLN
 • Czas realizacji: 2019

 • Typ i numer działania: Typ 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
 • Tytuł projektu: Dziś nauka jutro sukces
 • Wartość dofinansowania: 223 594,37 PLN
 • Czas realizacji: 2019

 • Typ i numer działania: Typ 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
 • Tytuł projektu: Przez naukę do sukcesu
 • Wartość dofinansowania: 226 148,75 PLN
 • Czas realizacji: 2019

Wnioskodawca: Gmina Miasto Augustów

 • Typ i numer działania: Typ 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 • Tytuł projektu: Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w przedszkolu nr 2 w Augustowie
 • Wartość dofinansowania: 188 321,85 PLN
 • Czas realizacji: 2019

 • Typ i numer działania: Typ 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 • Tytuł projektu: Słoneczne przedszkole
 • Wartość dofinansowania: 199 734,61 PLN
 • Czas realizacji: 2018

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wiejskie ,,Po Drabinie”

 • Typ i numer działania: Typ 4 – Program aktywności lokalnej
 • Tytuł projektu: Lokalna aktywizacja – Zawodowcy
 • Wartość dofinansowania: 107 650,00 PLN
 • Czas realizacji: 2021

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

 • Typ i numer działania: Typ 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
 • Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni gastronomicznej
 • Wartość dofinansowania: 436 290,00 PLN
 • Czas realizacji: 2021

 • Typ i numer działania: Typ 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
 • Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni
 • Wartość dofinansowania: 436 290,00 PLN
 • Czas realizacji: 2021

 • Typ i numer działania: Typ 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
 • Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni usługowej
 • Wartość dofinansowania: 436 290,00 PLN
 • Czas realizacji: 2021