Projekty zrealizowane z funduszy EFRR

Wnioskodawca: Gmina Miasto Augustów

 • Typ i numer działania: Typ 9- Rewitalizacja małej skali
 • Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie
 • Wartość dofinansowania: 436 478,22 PLN
 • Czas realizacji: 2020

 • Typ i numer działania: Typ 6 -Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych
 • Tytuł projektu: Cyfrowy Augustów
 • Wartość Dofinansowania: 93 049,50 PLN
 • Czas realizacji:  2021

Aplikacja mobilna „Augustów” to doskonała propozycja dla osób, które szukają turystycznego przewodnika mieście i okolicach. Aplikacja zawiera propozycję tras pieszych, rowerowych i kajakowych – każda z tras zaznaczona została na mapie offline, a dzięki technologii GPS użytkownik widzi podczas wycieczki swoją dokładną pozycję. Na trasach zaznaczone są i opisane warte uwagi obiekty wraz z fotografiami. Miejsca te podzielone są na kilka kategorii: atrakcje, bogactwo przyrody i miejsca praktyczne jak noclegi i obiekty gastronomiczne. Dodatkową propozycją skierowaną dla użytkowników są quizy o Augustowie, które w ciekawy i edukacyjny sposób pozwolą zapoznać się z historią tego miejsca. Aplikacja zawiera również szereg przydatnych funkcji przeznaczonych dla mieszkańców miasta.

Aplikacja Cyfrowy Augustów

 • Typ i numer działania: Typ 8 – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
 • Tytuł projektu: Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie
 • Wartość dofinansowania: 4 942 995,54 PLN
 • Czas realizacji: 2021

 • Typ i numer działania: Typ 8 – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
 • Tytuł projektu: Budowa ulicy Leśnej w Augustowie
 • Wartość dofinansowania: 4 942 995,54 PLN
 • Czas realizacji: 2020

Wnioskodawca: Augustowskie Placówki Kultury

 • Typ i numer działania: Typ 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego 
 • Tytuł projektu: Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego
 • Wartość dofinansowania: 174 724,45 PLN
 • Czas realizacji: 2020

 • Typ i numer działania: Typ 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
 • Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu
 • Wartość dofinansowania: 181 186,53 PLN
 • Czas realizacji: 2021

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej

 • Typ i numer działania: Typ 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego 
 • Tytuł projektu: Remont wnętrza zabytkowej kaplicy neoklasycystycznej w Studzienicznej
 • Wartość dofinansowania: 140 921,82 PLN
 • Czas realizacji: 2018

Wnioskodawca: Gmina Płaska

 • Typ i numer działania: Typ1-  Instalacje OZE w gospodarstwach domowych ( z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy)
 • Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych
 • Wartość dofinansowania: 286 820,60 PLN
 • Czas realizacji: 2020
Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce

 • Typ i numer działania: Typ 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego 
 • Tytuł projektu: Remont zabytkowego zespołu sakralnego: dzwonnicy i kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce
 • Wartość dofinansowania: 187 465,77 PLN
 • Czas realizacji: 2019


Wnioskodawca: Gmina Augustów

 •     Typ i numer działania: Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
 •     Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo
 •     Wartość dofinansowania: 361 811, 95 PLN
 •     Czas realizacji: 2022

Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo


 •     Typ i numer działania: Typ 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
 •     Tytuł projektu: Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej
 •     Wartość dofinansowania: 176 843, 40 PLN
 •     Czas realizacji: 2022