Projekty w trakcie realizacji z funduszy EFRR

Wnioskodawca: Gmina Miasto Augustów

  • Typ i numer działania:  Typ 8 – Projekty w zakresie infrastruktury społecznej:
  • Tytuł projektu: Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów
  •  Wartość dofinansowania: 571 396,98 PLN
  •  Czas realizacji:

Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów