Projekty w trakcie oceny z funduszy EFRR

Wnioskodawca: Gmina Augustów

  •     Typ i numer działania: Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
  •     Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo
  •     Wartość dofinansowania: 361 811, 95 PLN
  •     Czas realizacji:

  •     Typ i numer działania: Typ 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
  •     Tytuł projektu: Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej
  •     Wartość dofinansowania: 176 843, 40 PLN
  •     Czas realizacji: