Projekty w takcie realizacji z funduszy EFS

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wiejskie ,,Po Drabinie”

 •     Typ i numer działania: Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej
 •     Tytuł projektu: Lokalna aktywizacja – eksperci
 •     Wartość dofinansowania: 379 000,00 PLN
 •     Czas realizacji:

Wnioskodawca: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

 •     Typ i numer działania: Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej
 •     Tytuł projektu: Lokalna aktywizacja – specjaliści
 •     Wartość dofinansowania: 379 000,00 PLN
 •     Czas realizacji:

Wnioskodawca: Open Education Group sp. Z. O. O.

 •     Typ i numer działania: Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej
 •     Tytuł projektu: Kompas aktywności na terenie LGD ,,Kanał Augustowski”
 •     Wartość dofinansowania: 332 479,91 PLN
 •     Czas realizacji:

 •     Typ i numer działania: Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej
 •     Tytuł projektu: Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej  osób z terenu LGD ,,Kanał Augustowski”
 •     Wartość dofinansowania: 424 864,49
 •     Czas realizacji:

Wnioskodawca: Podlaska Fundacja K&K

 •     Typ i numer działania: Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej
 •     Tytuł projektu: Program aktywizacja zawodowej na obszarze LGD ,,Kanał Augustowski”
 •     Wartość dofinansowania: 252 555,52 PLN
 •     Czas realizacji: