Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

Komunikat Nr 1 do naboru 3/2022

dotyczący zmiany zapisów w treści załącznika 1 do ogłoszenia – Warunki Udzielenia Wsparcia

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ:

Załącznik nr 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia

Wprowadzona zmiana dotyczy Rozdziału VI. Finanse (str. 25)

Błędny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 363 000,00 PLN

Poprawny zapis:

Ogólna pula środków wynosi : 361 811,95 PLN

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Aktualny załącznik:

Nowy załącznik 1 – Warunki Udzielenia Wsparcia obowiązuje od 08.03.2022r.

Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków    <pobierz plik>

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia publikacji komunikatu, tj. 8.03.2022 r.