Komunikat do naboru 19/2018

dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu określenia poziomu wkładu własnego, do wniesienia którego zobowiązany jest beneficjent, tj. rezygnacji ze wskazania kwoty na rzecz wartości procentowej (%) wkładu własnego.

Ponadto w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi, usunięto obowiązek wskazania kwoty wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross financingu na rzecz odwołania do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Aktualny załącznik

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019r.