Kazimierz Dolny  09.10.2019r.

W dniach 9-11 października 2019 przedstawiciele LGD – Kanał Augustowski uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD Zielony Pierścień. Trzydniowy wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń, poznanie lokalnych tradycji, historii, kultury regionu, a także doświadczeń w zakresie współpracy wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej. Zapoznano się ze sposobem realizacji LSR w LGD Zielony Pierścień, a także prowadzonymi działaniami informacyjno – promocyjnymi.

Uczestnicy spędzili czas na intensywnym zdobywaniu wiedzy, warsztatach, spotkaniach z lokalnymi twórcami. Wzięli udział w szkoleniu z dobrych praktyk. Podczas spotkania zostały zaprezentowane osiągnięcia LGD Zielony Pierścień oraz zrealizowane zadania w ramach LSR. Podczas części warsztatowej uczestnicy mogli zapoznać się z osiągnięciami w dziedzinie kultury, kultywowania tradycji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak też osiągnięciami dotyczącymi produktu lokalnego i jego certyfikowaniu.