Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

22 stycznia 2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.