Budowa ulic w mieście Augustów

W ramach funduszy na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 została dofinansowana:

  • Budowa ulicy Leśnej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0386/19-00 zawartej 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Leśnej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 524 710,32 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 300 900,86 zł.

  • Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0388/19-00 zawartej 29 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Modrzewiowej i Tartacznej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 348 043,90 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 941 859,18 zł.