TURYSTYKA. ŚRODOWISKO. DZIEDZICTWO

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju gminy.
Konferencja – warsztaty dla samorządów tworzących Stowarzyszenie „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny” odbyła się w ub. tygodniu w Augustowie. Uczestnicy z zainteresowaniem przysłuchiwali się dyskusjom w 3 panelach poświęconych powyższym tematom świetnie prowadzonymi przez pp. dr. Romualda Ziółkowskiego z PB, Macieja Ambrosiewicza z WPN i Łukasza Faszczę. Wśród gości m.in. Jerzy Kapłon – Prezes Zarządu Głównego PTTK, dr Dominik Borek – Dyrektor Dep. Turystyki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Jacek Janowski Dyrektor Dep. Wsparcia Rozwoju Turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej, p. Bożena Nienałtowska – Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Stowarzyszenia ABPT oraz liczni przyjaciele współpracujący dotychczas z nami.
Imprezą towarzyszącą konferencji była „Mozaika kulinarna szlaku CHa-KA-Bi (Czarnej Hańczy – Kanału Augustowskiego – Biebrzy). Była to okazja do spróbowania regionalnych przysmaków. Na stołach pojawiły się między innymi: kaszanka, paprykarz z karpia, zupa z pokrzywy, kartacze, babka ziemniaczana, ser koryciński, chleb papaja, oładzie, Heto Warkocz i wiele innych przysmaków. Oprócz Kół Gospodyń Wiejskich, swoje wyroby zaprezentowali też właściciele obiektów agroturystycznych położonych na szlaku Cha-Ka-Bi.
 
Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu „Promocja terenów wiejskich leżących przy Szlaku Aktywnej Turystyki Wodnej – Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.