22.03.2017r. (środa) – Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski

Augustów 09.03.2017r.

 

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 22.03.2017r. (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  5. Przedstawienie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  6. Przedstawienie zmian w statucie – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.
  7. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
  8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Elżbieta Pszczoła

Prezes Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Projekty zmian w następujących dokumentach:

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 21 marca 2017 r.