Informacja o wynikach Naboru nr 4/2018

Informacja o wynikach Naboru nr 4/2018 z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

W dniu 23 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2018 z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.