Aktualności

Targi turystyczne w Mińsku

 W dniach 2 – 6 kwietnia w Mińsku na Białorusi obywają się 22. Targi Turystyczne „Otdych”. Na wspólnym stoisku Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej swoją ofertę prezentowało województwo podlaskie, firmy z naszego regionu, a także LGD Kanał Augustowski. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, wiele pytań dotyczyło Kanału Augustowskiego, możliwości przekraczania granicy i poznawania strefy Kanału. Ta sytuacja potwierdza podjęte przed kilkoma laty działania zespołu podlasko – grodzieńskiego ds. promocji Kanału i kreowania nowych produktów turystycznych. Do tego niewątpliwie przyczyniła się prezentacja zorganizowana w trakcie Targów dla przedstawicieli firm i władz lokalnych nowego transgranicznego szlaku rowerowego August Velo. Wspólne otwarcie sezonu turystycznego na Kanale Augustowskim 2019 oraz szlaku August Velo w Mikaszówce planowane jest na koniec kwietnia. ...  czytaj więcej

Augustowska Pisanka

13 kwietnia 2019r w godzinach 10.00-14.00 przy APK – Rynek Zygmunta Augusta (Augustów) ozdabiamy największa wspólną pisankę 

Nie może zabraknąć i Ciebie!

Spotkanie ma charakter informacyjno – konsultacyjny, podczas którego mieszkańcy zostaną zapoznani z planowanymi działaniami LGD.. Możliwe będą również indywidualne konsultacje z mieszkańcami.

Konkurs z nagrodami:

Dodatkowo każda osoba, która ozdobi pisankę weźmie udział w losowaniu nagród. Należy jednak spełnić następujące wymagania: ...  czytaj więcej

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Państwa opinii w zakresie działań naszego Stowarzyszenia i dopasowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=063787d1&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu Państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.  ...  czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

dotyczący realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018.

Warsztat odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek), o godz. 13.00 w Sali Augustowskich Placówek Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 16-300 Augustów. ...  czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru nr 19/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 19/2018 z EFS, TYP PROJEKTU 4: – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

– lista operacji zgodnych z LSR  ...  czytaj więcej

Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników w odniesieniu do okresu ich wdrażania  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej  do 14.12.2018r. na adres biuro@lgd-kanal.augustow.pl z dopiskiem „konsultacje” ze wskazaniem miejsca, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z naniesionymi zmianami w wersji pdf oraz edytowalnej.