Aktualności

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 19/2018.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 19/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...  czytaj więcej

Informacja o wynikach Naboru nr 17/2018 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

04 Październik 2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 17/2018 z EFRR, TYP PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD:

– Lista operacji zgodnych z LSR,   (pobierz plik) ...  czytaj więcej

Współpraca LGD

               28.08.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” oraz  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne podpisało list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem zaplanowanym na 9 września 2018r., nad którym oba Stowarzyszenia już pracują będzie Charytatywny wyścig gumowych rybek pod nazwą „Zaryb Kanał…” ...  czytaj więcej

Spotkania informacyjno – promocyjne

               Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” od lipca do sierpnia 2018r. przeprowadziło 3 spotkania informacyjno – promocyjne na terenie LSR. Mieszkańcy trzech członkowskich gmin uzyskali szereg informacji dotyczących działań LGD, zbliżających się konkursów, a także tego co w ramach LSR zostało już osiągnięte. Fotobudka uatrakcyjniająca stoisko sprawiała wiele radości, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcia, a dzięki „Ścianie Marzeń” – animacyjnej metodzie diagnozy – przedstawiciele biura uzyskali szereg pomysłów na dalsze działania. ...  czytaj więcej

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 29.08.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 17/2018 na operacje z zakresu typ 7-  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.