Aktualności

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Państwa opinii w zakresie działań naszego Stowarzyszenia i dopasowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=063787d1&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu Państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.  ...  czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

dotyczący realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018.

Warsztat odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek), o godz. 13.00 w Sali Augustowskich Placówek Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 16-300 Augustów. ...  czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru nr 19/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 19/2018 z EFS, TYP PROJEKTU 4: – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

– lista operacji zgodnych z LSR  ...  czytaj więcej

Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników w odniesieniu do okresu ich wdrażania  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej  do 14.12.2018r. na adres biuro@lgd-kanal.augustow.pl z dopiskiem „konsultacje” ze wskazaniem miejsca, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z naniesionymi zmianami w wersji pdf oraz edytowalnej.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 29.11.2018r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 19/2018 na operacje z zakresu typ 4 –  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat nr 2 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 19/2018.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 19/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

został wydłużony do

– 27.11.2018 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

28.11.2018 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 22 listopada 2018r.

Komunikat dotyczący zmian załączników oraz sposobu składania wniosków naboru nr 19/2018.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  aktualizacją Procedur Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski, uległy zmianie załączniki do naboru wniosków nr 19/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

– Załącznik nr 3 Karta Oceny Wniosków i wyboru operacji

– Załącznik nr 13 Procedury

W związku z powyższym zmianie uległ sposób składania wniosków tj.

wnioski powinny być złożone w trzech egzemplarzach wersji papierowej

=&0=&.