POSIEDZENIA RADY

Protokół z Posiedzenia Rady nr VI/18  Stowarzyszenia „Lokalna grupa działania – kanał Augustowski” z dnia 18.01.2018 r.

Protokół z Posiedzenia Rady nr V/17 Stowarzyszenia „Lokalna grupa działania – kanał Augustowski” z dnia 21.12.2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady nr III/17 Stowarzyszenia „Lokalna grupa działania – kanał Augustowski” z dnia 27.07.2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady nr II/17 Stowarzyszenia „Lokalna grupa działania – kanał Augustowski” z dnia 12.07.2017 r.